Home / TÀI LIỆU / [NCKH] KHẢO SÁT TỶ LỆ TĂNG HUYẾT ÁP VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH CHÍNH Ở VIÊN CHỨC CÁC XÃ, THỊ TRẤN, PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ BÌNH ĐẠI NĂM 2017

[NCKH] KHẢO SÁT TỶ LỆ TĂNG HUYẾT ÁP VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH CHÍNH Ở VIÊN CHỨC CÁC XÃ, THỊ TRẤN, PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ BÌNH ĐẠI NĂM 2017

Scroll To Top