Home / HOẠT ĐỘNG BH / [TÀI LIỆU] DANH MỤC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH THAM GIA BHYT 06.2018

[TÀI LIỆU] DANH MỤC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH THAM GIA BHYT 06.2018

Danh mục cơ sở khám chữa bệnh (Bệnh viện, trạm Y tế, trung tâm Y tế) tham gia BHXH tháng 6 năm 2018 (12.690 cơ sở tải về máy để xem toàn bộ)
Nguồn: Trích xuất cổng BHYT https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn

Scroll To Top