Home / THÔNG BÁO / [DANH MỤC 4442-QĐ-BYT] VỀ XÂY DỰNG DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT TTYT HUYỆN BÌNH ĐẠI

[DANH MỤC 4442-QĐ-BYT] VỀ XÂY DỰNG DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT TTYT HUYỆN BÌNH ĐẠI

Trong quá trình xây dựng bộ danh mục dịch vụ kỹ thuật mới. Phòng KHNV sẽ ngưng hoặc tạm ngưng một số dịch vụ để thay đổi theo qui định. Các phòng ban chuyên môn xem danh mục để đề nghị các dịch vụ cần dùng.

Mọi vướng mắc về tên dịch vụ, mã dịch vụ liên hệ phòng KHNV để được hướng dẫn.
Các vướng mắc về giá dịch vụ liên hệ phòng TCKT để được giải đáp.

DANH MỤC ĐÃ ĐƯỢC KHNV LỌC

 

DANH MỤC ĐẦY ĐỦ CHƯA CÓ GIÁ : 1.4442_QD-BYT_387637 bảng full

Scroll To Top