Home / THÔNG BÁO / Thông báo họp sốt xuất huyết sở y tế

Thông báo họp sốt xuất huyết sở y tế

Căn cứ giấy mới số 3466/GM-SYT “Về việc tổ chức Hội nghị khẩn cấp phòng chống sốt xuất huyết” của sở Y tế. 

BVĐK huyện Bình Đại xin thông báo ngày 20 tháng 9 năm 2016 họp Sốt xuất huyết tại sở y tế

Các thành viên được phân công tập họp đúng giờ theo thông báo

Có xe đưa rước!

bkn1312359972

Scroll To Top