Home / THÔNG BÁO / [THÔNG TƯ] 39/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ, VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ KHÁM BỆNH BHYT

[THÔNG TƯ] 39/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ, VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ KHÁM BỆNH BHYT

Thông tin: 39/2018/TT-BYT
Nội dung: Quy định thống nhất dịch vụ, hướng dẫn áp giá, và khám bệnh BHYT
Ngày ký: 30/11/2018
Người Ký: Thứ trưởng. Nguyễn Trường Sơn

Nội dung:

Scroll To Top