Home / THÔNG BÁO / Quyết định 6556/QĐ-BYT 2018 Mẫu bảng kê chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh

Quyết định 6556/QĐ-BYT 2018 Mẫu bảng kê chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh

Quyết định 6556/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu: 6556/QĐ-BYT
Ngày ban hành: 30/10/2018
Người ký: Phạm Lê Tuấn

Scroll To Top