Home / THÔNG BÁO / THÔNG BÁO NGÀY GIỜ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TTYT BÌNH ĐẠI NĂM 2019

THÔNG BÁO NGÀY GIỜ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TTYT BÌNH ĐẠI NĂM 2019

THÔNG BÁO:

  • Phòng TCHC thông báo tất cả các thí sinh dự thi xét tuyển viên chức năm 2019 tập trung tại Hội trường TTYT vào lúc 7 giờ ngày 12/09/2019 để dự khai mạc.
  • Thời gian thi: 02 ngày: ngày 12 và ngày 13 tháng 09 năm 2019.
    + Buổi sáng : bắt đầu từ 7 giờ 30 phút.
    + Buổi chiều : bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.
  • Đề nghị các thí sinh có mặt đúng thời gian quy định.
    Xin cảm ơn!
Scroll To Top