Home / CHUYỂN ĐỔI SỐ Y TẾ / Hướng dẫn chuyển số liệu Excel từ dạng text sang dạng số để tính toán được khi xuất báo cáo VNPT HIS

Hướng dẫn chuyển số liệu Excel từ dạng text sang dạng số để tính toán được khi xuất báo cáo VNPT HIS

Khi xuất báo cáo VNPT HIS file excel thường định dạng text có ký tự . và , kèm theo rất khó thao tác và xử lý. Clip này hướng dẫn cách khắc phục vấn đề trên

Scroll To Top