Home / THÔNG BÁO / Tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 2-9 năm 2016

Tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 2-9 năm 2016

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo công tác thường trực khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 từ ngày 2 – 4/9/2016, ngày 31/8/2016 Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đã có văn bản số 1011/KCB-QLCL đề nghị chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt một số công việc bảo đảm người dân có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn.

Kính gửi:

.                        – Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
.                        – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
.                        – Y tế các Bộ, ngành.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo công tác thường trực khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 từ ngày 2 – 4/9/2016, Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các Bộ, ngành thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các công việc sau đây:

1) Đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính – hậu cần và trực bảo vệ – tự vệ.

2) Thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng .v.v nếu có tại địa phương;

3) Đảm bảo công tác thường trực cấp cứu, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh đuối nước, cảnh báo tai nạn … tại các địa điểm tập trung đông khách du lịch;

4) Lập kế hoạch công tác chuyên môn, tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh/người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.

5) Đảm bảo thường trực Đường dây nóng 24/24 để sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp, chi viện, ứng cứu trong trường hợp cần thiết: các diễn biến bất thường về cấp cứu, tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên để bảo đảm cho người dân có một kỳ nghỉ vui vẻ, an toàn và báo cáo về Bộ Y tế những diễn biến bất thường để kịp thời giải quyết./.

 Nơi nhận:– Như­ trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để b/c);
– Văn phòng Bộ (để phối hợp);
– Website kcb.vn
– L­ưu: VT, NV.
CỤC TRƯỞNG

 

 

Lương Ngọc Khuê

Công văn tăng cường công tác khám chữa bệnh 2-9

cong-van-tang-cuong-cong-tac-kham-chua-benh-2-9

Scroll To Top