Home / HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN / VĂN BẢN NỘI BỘ / HỖ TRỢ XUẤT MẨU 20/BHXH TỪ DỮ LIỆU XML BẢNG 1 VÀ 3 (PASS: 123456789)

HỖ TRỢ XUẤT MẨU 20/BHXH TỪ DỮ LIỆU XML BẢNG 1 VÀ 3 (PASS: 123456789)

 

Hỗ trợ xử lý dữ liệu  XML nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo (Mẩu 21/bhxh) BHXH trước khi phần mềm DHG đáp ứng yêu cầu bệnh viện:

– Tách bệnh nội tỉnh đăng ký ban đầu, nội tỉnh đến, ngoại tỉnh đến (Ưu tiên nơi ban hành thẻ)

mau-21

>>Tải về máy<<

 

 

Scroll To Top