Home / THÔNG BÁO / DANH MỤC ICD 10 BAN HÀNH KÈM THEO QĐ 3465/QĐ-BYT NGÀY 8/7/2016

DANH MỤC ICD 10 BAN HÀNH KÈM THEO QĐ 3465/QĐ-BYT NGÀY 8/7/2016

icd10bvdkbinhdaiPhụ lục 07: Danh mục mã bệnh theo ICD-10 áp dụng tại BVĐK huyện Bình Đại
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3465/QĐ-BYT ngày 8/7/2016 của Bộ Y tế)

Scroll To Top