Home / THÔNG BÁO / [Trích 3465/QĐ-BYT] Qui định về tên, giá, mã dịch vụ thủ thuật khám chữa bệnh (8509 dịch vụ)

[Trích 3465/QĐ-BYT] Qui định về tên, giá, mã dịch vụ thủ thuật khám chữa bệnh (8509 dịch vụ)

Nhằm thống nhất về tên, giá cũng như mã  dịch vụ tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh toàn quốc. Vừa qua Bộ y tế đã ban hành Quyết định 3465 về tên, mã, giá dịch vụ tại cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân.  Các khoa, phòng liên quan tra cứu, nhằm nắm vững vào áp dụng trong khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Danh mục 8.509 dịch vụ Bộ ý tế:

Để tìm hiểu thêm về 3465/QĐ-BYT vui lòng nhấn vào liên kết đính kèm >>Tải trọn bộ 3465<<

Scroll To Top