Home / KHÁCH HÀNG / THÔNG TIN DƯỢC / BÁO CÁO TỔNG KẾT THÔNG TIN THUỐC QUÍ II/2016

BÁO CÁO TỔNG KẾT THÔNG TIN THUỐC QUÍ II/2016

Thông tin thuốc:

         Trong tháng 5 thông tin  cho y bác sỹ trong buổi sinh hoạt khoa học kỹthuật với chuyên đề “Qui trình hướng dẫn giám sát và báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại các khoa lâm sàng”, trong tháng 6 thông tin chuyên đề “ Bảo quản thuốc tại các khoa lâm sàng”, và nhận được các thông tin “điều chỉnh thông tin thuốc” trúng thầu tại Bệnh viện đk Bình Đại năm 2015-2016 như sau:

STT Mã SP Tên
thương mại
Nhà thầu Thông tin theo kết quả trúng thầu Thông tin
sau điều chỉnh
Lý do
điều chỉnh
Công văn
1 T13_0011 Băng cá nhân CTCP DP Bến Tre SĐK/SCB:

4102054084

SĐK/SCB:HCM-01210/2007/CBTC-TĐC Theo bản tiếp nhận CBTC 961/SYT-NVD ngày 14/3/2016
2 T02_0031 Pyfaclor 250mg CTCP Pymepharco Đơn giá: 4500đ/viên Đơn giá: 4403đ/viên Theo ĐN của nhà thầu 2044/SYT-NVD ngày 25/5/2016
3 T03_0308 Dung dịch GYNO-ST CTCPDược S.Pharm SĐK:VS-4736-10 SĐK: VS-4912-15 Theo giấy phép LHSP do Cục QLD cấp mới 1908/SYT-NVD  ngày 18/5/2016
4 Sorbitol Danapha Chậm trễ trong cung cấp sản phẩm Tặng 25 hộp Chậm trễ trong cung cấp sản phẩm 4/2016/CV-CN.HCM ngày 12/5/2016
5 T03_0138 Mepoly (Neomycin+Polymycin+Dexamethason) CTCP Dược Pha Nam Hàm lượng:(35mg+100.000UI+10mg) 10ml Hàm lượng mỗi 10 ml chứa Neomycin 35mg;Polymycin 100.000UI;Dexamethason 10mg) Theo giấy phép lưu hành sản phẩm 1993/SYT-NVD ngày 24/5/2016
6 T06_0048 Chè Trĩ  BTIKG CTTNHHTMDP Thiên Thế Đơn giá: 26.400 đ/gói Đơn giá: 19900đ/gói Áp dụng từ ngày k‎ý HĐ 1988/SYT-NVD ngày 23/5/2016
7 T01_0192 Diazepam-Hameln 5mg/ml Injection CTDP TW Codupha SĐK: VN-8505-09 SĐK:VN-19414-09 Theo giấy phép LHSP do Cục QLD cấp mới 1911/SYT-NVD ngày 18/5/2016
8 T03_0321 Fumagate-fort CTTNHH DP An

CTTNHH DP An

VD-11121-10 VD-24257-16 Theo giấy phép LHSP được cục Quản l‎ý Dược cấp mới 1844/SYT-NVD ngày 13/5/2016
9 T04_0015 Fudcime 200mg VD-9507-09 VD-23642-15
10 T06_0037 Ampelop CTCP Traphaco SĐK:VD-13229-10 SĐK: VD-23887-15 Theo giấy phép LHSP cấp mới 1438/SYT-NVD ngày 21/4/2016
11 T02_0220 Nac Stada 200    (Acetylcystein) CTCPDP Bến Tre SĐK: VD-9749-09 SĐK: VD-23357-15 Theo giấy phép LHSP cấp mới 1394/SYT-NVD ngày 19/4/2016
12 T02_0032 Pyfaclor 500mg CTCP Pymepharco

 

VD-11878-10 VD-2385015 Theo giấy phép LHSP cấp mới

 

1302/SYT-NVD ngày 8/4/2016
13 T04_0041 Menison 4mg VD-11870-10 VD-23842-15
14 T06_0040 Đại tràng – HD; VD-16067-11 CT TNHH TMDP Thiên Thế Qui cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 20 viên Qui cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 12 viên Theo giấy phép LHSP cấp mới 399/SYT-NVD ngày 01/2/2016
15 T03_0471 Aminoleban Cttnhhmtv Codupha BV Bình Đại trúng thầu Điều chuyển cho BVKV Ba Tri 50chai 2301/SYT-NVD ngày 14/6/2016
16 Mua VTYT ngoài thầu Trị giá 3.700.000đ Mỏ vịt nhựa

Bo hút nhớt

Chỉ chironic 2/0 kim tròn

2349/SYT-NVD ngày 16/6/2016
17 T02_0119 Coveram10-5 Tab10-5mg 30\s CTCPDL TW2 Nơi SX: Iceland Nơi SX: Ailen Theo giấy phép LHSP 329/SYT-NVD ngày 26/1/2016
18 T02_0120 Coveram 5-5 tab 5mg/5mg  30\s
19 T03_0543 Parocontin CTTNHHTMDP An Pha SĐK: QLĐB-353-12 SĐK: VD-24281-16 Theo SĐK lưu hành SP do cục qld cấp mới 2405/SYT-NVD ngày 22/6/2016
20 T07_0001 Thuốc uống Actisô CTTNHHDP Y Đông SĐK: V222-H12-13 SĐK: VD-24106-16 Theo SĐK lưu hành SP do cục qld cấp mới 2407/SYT-NVD ngày 22/6/2016
21 T03_0451 Thémaxtene CTCPDP Trung ương Đơn giá: 11.298đ/chai 90ml Đơn giá: 10.540đ/chai 90ml Do cty Vidipha đề nghị 2168/SYT-NVD ngày 3/6/2016
22 T05_0039 Calcrem CTCPDP Bến Tre SĐK: VN-7819-09 SĐK: VN-19324-15 Theo giấy phép LHSP do cục QLD cấp mới 2174/SYT-NVD ngày 3/6/2016
23  

T02_0011

Kê khai giá thuốc Masapon CTTNHHTMDP Thiên Thế Tên thuốc đã được phê duyệt Alphachymotrypsin 21 Tên thuốc thay đổi: Masapon Thay đổi tên thuốc 2309/SYT-NVD ngày 14/6/2016
24 T03_0286 Simvastatin 20 Glomed CTCPDP Glomed SĐK: VN-9418-09 SĐK: VN-23549-15 Theo giấy phép LHSP do cục QLD cấp mới 2308/SYT-NVD ngày 14/6/2016
25 T06_0066 Flavital CTCPDP Hoàng Giang SĐK: VD-8643-09 SĐK: VD-24184-16 Theo giấy phép LHSP do cục QLD cấp mới 2317/SYT-NVD ngày 15/6/2016
26 T11_0085 Đ/C số lượng mua kim châm cứu từ TTYT Mỏ Cày Nam sang BVDK Bình Đại SL: 50.000 cây với số tiền 19.850.000 đồng 2093/SYT-NVD ngày 31/5/2016
27 SL: 10.000 cây với số tiền 3.970.000 đồng 1582/SYT-NVD ngày 29/4/2016
Scroll To Top