Home / KHÁCH HÀNG / THÔNG TIN DƯỢC / BÁO CÁO TỔNG KẾT THÔNG TIN THUỐC QUÍ III/2016

BÁO CÁO TỔNG KẾT THÔNG TIN THUỐC QUÍ III/2016

Thông tin thuốc-dược lâm sàng:

         Trong tháng 7 thông tin thuốc Alverin

Tháng 8 thông tin thuốc Tenofovir

Tháng 9 thông tin thuốc Utrogestan

Trong quí tổ thông tin thuốc nhận được các thông tin điều chỉnh như sau:

STT Mã SP Tên
thương mại
Nhà thầu Thông tin theo kết quả trúng thầu Thông tin
sau điều chỉnh
Lý do
điều chỉnh
Công văn
1 T11_0020 Silk 2/0, kim tròn có phủ silicon (S30A26) Hào Tín Tên thương mại: Chỉ Ceresilk 2/0 dài 75cm kim tròn 26mm phủ silicon cong 1/2vt(S30A26) Tên thương mại:Chỉ Caresilk 2/0 dài 75cm kim tròn 26mm phủ silicon cong 1/2vt(S30A26) Sai sót trong quá trình nhập thông tin trên máy 1436/SYT-NVD ngày 21/4/2016
2 T17_0115 Máy đo huyết áp người lớn Hào Tín Tên thương mại: Máy đo huyết áp người lớn (không o61ngnghe) Tên thương mại: Máy đo huyết áp người lớn(không ống nghe) Sai sót trong quá trình nhập thông tin trên máy 1436/SYT-NVD ngày 21/4/2016
3 T02_0031 Pyfaclor 250mg Pymepharco VD-11877-10 VD-24448-16 Theo giấy phép LHSP  cấp mới 2536/SYT-NVD ngày 30/6/2016
4 T20_0025

T20_0026

T20_0085

T12_0089

 

– Cotrol EBG

– Daily Rine

– Pack ion đồ 4TS Na/Ca/K/PH

– Tube Heparine 5ml

 

Hợp Nhất

Hợp Nhất

Hợp Nhất

Hợp Nhất

Hồng Thiện Mỹ

Xin mua theo thầu 9ml

180ml

1.600ml

1000 tube

BV Thạnh Phú

BV Giồng Trôm

BV Cù Lao Minh

BV Ba Tri

2656/SYT-NVD ngày 11/7/2016
5 T03_0140 Vinbrex CTCPDPVĩnh Phúc(Vinphaco) Lọ ống Theo đúng giấy phép LHSP 2674/SYT-NVD ngày 12/7/2016
6 T18_0075 Dengue IgG/IgM test CTCPTB Y tế Vimec ĐN mua theo thầu Điều chuyển từ BV NĐC 350 Test 2791/SYT-NVD ngày 22/7/2016
7 T03_0199 Griseofulvin 500mg CT CPDP TW Vidipha VD-10470-10 VD-23691-15 Theo SĐK  được Cục QLD cấp mới 2501/SYT-NVD ngày 27/6/2016
8 T03_0309 Povidne Iodine 10% CTCPDP Bến Tre Đơn giá: 24.090đ/chai Đơn giá 23.100đ/chai CT xin điều chỉnh 2500/SYT-NVD ngày 27/6/2016
9 T03_0082 Garnotal CTCPD Danapha VD-8416-09 VD-24084-16 Theo giấy phép LHSP do Cục QLD cấp mới 2532/SYT-NVD ngày 30/6/206
10  T06_0023 Thấp khớp ND CTTNHHDP Y Đông Thấp khớp ND Thấp khớp Nam Dược Theo cv 20443/QLD-ĐK ngày 2/11/2015 của cục QLD về thay đổi tên thuốc, mẫu nhãn, tờ HDSD và bổ sung qui cách đóng gói 2689/SYT-NVD ngày 13/7/2016
11 2T16_0002 Medicain CTCPDP Bến Tre Tên thương mại: Medicain Tên thương mại: Medicain Injection Theo đúng thông tin trên giấy phép lưu hành sản phẩm 2792/SYT-NVD ngày 22/7/2016
STT Mã SP Tên
thương mại
Nhà thầu Thông tin theo kết quả trúng thầu Thông tin
sau điều chỉnh
Lý do
điều chỉnh
Công văn
12 2T16_0049 Ator VPC 20 CTCPDP Cửu Long trúng thầu lần 2 VD-9365-09 VD-24143-16 Theo giấy phép LHSP cấp mới 22/7/2016/SYT-NVD ngày 22/7/2016
13 T08_0060 LOVENOX 40mg Inj B/2 syringes x 0,4ml.(Enoxaparin natri) CTCPDL TW2 SĐK:VN-10550-10 SĐK: QLSP 892-15 Theo giấy phép LHSP được Cục QLD cấp mới 2818/SYT-NVD ngày 26/7/2016
14 T20_0678 Hemaclair CTTNHH Hợp Nhất     Điều chuyển từ BV Thạnh Phú sang 600ml 2862/SYT-NVD ngày 29/7/2016
15 T11_0085 Kim châm cứu CTTNHHDP Quốc Tế     Mua tăng số lượng 50.000 cây được điều chuyển từ TTYT Mỏ cày nam sang 2861/SYT-NVD ngày 29/7/2016
16 T13_0079 Bơm tiêm nhựa 5ml + kim 23×1 CTCPDP Bến Tre     Mua tăng số lượng 25.000 cây được điều chuyển từ BV Châu Thàng sang 3042/SYT-NVD ngày 12/8/2016
17 T15_0094 Que thử  nước tiểu H10 (URS-10) CTCPVTYT Hồng Thiện Mỹ     Điều chuyển từ Bệnh viện Y học Cổ Truyền sang 30 hộp 3073/SYT-NVD ngày 17/8/2016
18 T07_0002 Abivina CTCP Đầu tư  Quốc Tế Việt Á SĐK: NC49-H12-15 V53-H12-16 Theo đúng giấy phép LHSP được cấp mới 2909/SYT-NVD ngày 2/8/2016
19 T06_0041 Thuốc Folitat dạ dày CTCP Đại An Phú     Mua tăng số lượng thuốc 50.000 viên điều chuyển từ Bv Cù Lao Minh sang 3043/SYT-NVD ngày 12/8/2016
20 T03_0005 Morphin CTCPDPTW Vidipha VD-10474-10 VD-24315-16 Theo số đăng ký‎ Cục QLD cấp mới 3092/SYT-NVD ngày 19/8/2016
21 T03_0027 Paracetamol Kabi 1000 CTCPDP Bến Tre Quy cách đóng gói: hôp 1 chai 100ml Quy cách đóng gói: hộp 48 chai 100ml Nhà thầu thực hiện theo thông báo của nhà sản xuất 3054/SYT-NVD ngày 16/8/2016
22 T03_0147 Metronidazol Kabi
23 T07_0001

T07_0039

T06_0063

Thuốc uống Actiso

Superyin

Langga

CTTNHHDPY Đông, Vạn Xuân     Điều chuyển từ BV Giồng Trôm và BV Ba Tri sang 3155/SYT-NVD ngày 25/8/2016
24 T06_0045 Botidana CTCPD Danapha     Điều chuyển từ Bệnh viện Chợ Lách sang 3232/SYT-NVD ngày 30/8/2016
Scroll To Top