Home / THÔNG BÁO / Ngày 08/12/2016 Bệnh viện đa khoa huyện Bình Đại tiến hành tự kiểm tra đánh giá bệnh viện theo Bộ tieu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam do Bộ Y tế ban hành theo Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016
Scroll To Top