Home / THÔNG BÁO / [HỖ TRỢ GIÁ DỊCH VỤ] TỔNG HỢP GIÁ KỸ THUẬT DỊCH VỤ 3465 THÁNG 3 VÀ GIÁ THÁNG 7

[HỖ TRỢ GIÁ DỊCH VỤ] TỔNG HỢP GIÁ KỸ THUẬT DỊCH VỤ 3465 THÁNG 3 VÀ GIÁ THÁNG 7

BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 01 /5/2017
BVĐK BÌNH ĐẠI BẮT ĐẦU ÁP DỤNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÁNG 7 ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BHYT
+ BỆNH NHÂN KHÁM CHỮA BỆNH TRƯỚC NGÀY 01/5/2017 ÁP DỤNG GIÁ CŨ
+ BỆNH NHÂN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ NGÀY 01/5/2017 ÁP DỤNG GIÁ THÁNG 7 (PHỤ LỤC KÈM THEO)

HỖ TRỢ:
SAU KHI TẢI VĂN BẢN VỀ MÁY:
+ VĂN BẢN EXCEL HỖ TRỢ TÌM KIẾM BẰNG CÁCH NHẬP MÃ CLS VÀO Ô TÌM KIỀM.
+ TÌM KIẾM THỦ CÔNG BẰNG CÁCH BẤM “CTRL+F” VÀ NHẬP TỪ CẦN TÌM.

Scroll To Top