Home / LƯU TRỮ / [HỖ TRỢ] CÔNG CỤ KIỂM TRA LỆCH SỐ CA GIỮA BV VÀ CỔNG THÔNG TIN THÔNG QUA BÁO CÁO MẨU 79/80

[HỖ TRỢ] CÔNG CỤ KIỂM TRA LỆCH SỐ CA GIỮA BV VÀ CỔNG THÔNG TIN THÔNG QUA BÁO CÁO MẨU 79/80

Mô tả:
     – Hỗ trợ kiểm tra:
+ Lệch số ca (đề nghị thanh toán) giữa cổng BHXH và bệnh viện.
+ Các bệnh có chỉnh sửa của BV so với cổng.

Dữ liệu đầu vào: Cần dữ liệu 79/80 của BV và 79/80 (Xuất theo mẩu 3360) của hệ thống giám định BHXH (Có file tham khảo bên dưới)

Chức năng:
+ Kiểm tra danh sách bệnh nhân có khám tại BV nhưng chưa đưa được lên cổng
+ Kiểm tra danh sách bệnh nhân đã có dữ liệu trên cổng nhưng không có trong dữ liệu báo cáo BV

Hiện tại phân biệt một lượt khám chữa bệnh của bệnh nhân bằng Mã BH + Họ tên + Ngày khám (nên sẽ xãy ra sai sót nếu bệnh nhân khám 2 lần trong ngày ở bệnh nhân cấp cứu)

Cách thao tác:
1. Tải file kiểm tra về máy: KIỂM-TRA-3360-CỔNG-VÀ-BV-35KBNFIXROUDUP

2. Xuất dữ liệu 3360 của cơ sở khám chữa bệnh và 3360 của cổng: Dữ liệu cổng

3. Dán phần 79 hoặc 80 của bệnh viện vào thẻ “DATA BV”, dán phần 79 hoặc 80 của cổng thông tin vào “DATA BH” (lưu ý dán dạng “value”)

4. Sau khi bổ xung dữ liệu ở “DATA BV” và “DATA BH” sang thẻ “Xử Lý” để kiểm tra.
+ Cột check 1 để kiểm tra bệnh nhân Có ở BV nhưng chưa có trên cổng
+ Cột check 2 để kiểm tra bệnh nhân Có ở cổng nhưng chưa có ở BV
Lưu ý: Thẻ “Xử lý” có 2 bảng độc lập nhau
+ KIỂM TRA SỐ LƯỢT BỆNH NHÂN BỆNH VIỆN SO VỚI CỔNG BHYT
+ KIỂM TRA SỐ LƯỢT BỆNH NHÂN  CỔNG BHYT SO VỚI BỆNH VIỆN

 

Scroll To Top