Home / LƯU TRỮ

[TỔNG HỢP] BỘ MÃ DANH MỤC DUNG CHUNG ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT 7603/QĐ-BYT

[TỔNG HỢP] BỘ MÃ DANH MỤC DUNG CHUNG ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT 7603/QĐ-BYT

Quyết định về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT (phiên bản số 6) Số kí hiệu 7603/QĐ-BYT Ngày ban hành 25/12/2018 Thể loại Quyết định Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Cơ quan ban hành Bộ y tế Người ký Nguyễn Trường Sơn Tải về (BYT) Danh mã mục 7603/QĐ-BYT dịch vụ kĩ thuật tương đương; Danh mục mã khám bệnh theo hạng bệnh viện Danh mục mã tiền giường theo hạng bệnh viện Danh mục mã tiền ngày giường bệnh ban ngày theo hạng bệnh viện áp dụng trong hóa trị, xạ trị hoặc hóa – xạ trị Danh mục mã thuốc tân dược Danh mục mã thuốc và vị thuốc y học cổ truyền Danh mục mã bệnh y học cổ truyền Danh mục mã vật tư ...

Xem thêm »
Scroll To Top