Home / Tag Archives: GIAO BAN KHOA KHÁM

Tag Archives: GIAO BAN KHOA KHÁM

[HỖ TRỢ] BÁO CÁO THÁNG KHOA KHÁM

[HỖ TRỢ] BÁO CÁO THÁNG KHOA KHÁM

Hỗ trợ tổng hợp phiếu báo cáo phiếu giao ban hàng ngày – hàng tháng cho khoa khám. Hướng dẫn sử dụng: 1. Nhập dữ liệu khám bệnh hàng ngày cho các khoa. (In phiếu giao ban ngày) 2. Chương trình tự tổng hợp phiếu báo cáo tháng. (In phiếu báo cáo tháng) Tải về: 

Xem thêm »
Scroll To Top