Home / LƯU TRỮ / [EXCEL HỖ TRỢ] HỖ TRỢ KHTH + KẾ TOÁN KIỂM TRA THỦ THUẬT DỊCH VỤ BV VÀ CỔNG BHXH

[EXCEL HỖ TRỢ] HỖ TRỢ KHTH + KẾ TOÁN KIỂM TRA THỦ THUẬT DỊCH VỤ BV VÀ CỔNG BHXH

I. Chức năng:
– Kiểm tra lệch thông tin giữ dữ liệu dịch vụ kỹ thuật BV (phần mềm DHG) và dữ liệu dịch vụ kỹ thuật cổng BHXH (https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn/)
– Kiểm tra các thông tin: Kiểm tra các dịch vụ sử dụng tại BV chưa phù hợp hoặc chưa có trên cổng dữ liệu.

II. Cách sử dụng:

1. Tải file Hỗ trợ về máy: HỖ TRỢ CHECK DỊCH VỤ 31.05.2018
2. Xuất dữ liệu phần mềm BV (DHG): Vào modul admin (DHG) Cấu trúc dữ liệu đã xuất

Xuất EXcel mẩu với cấu trúc phù hợp theo yêu cầu cần phân tích (lưu ý chỉ xuất dịch vụ BHYT thanh toán).

           3. Xuất dữ liệu Web BHYT: 

           4. Dán dữ liệu phù hợp vào file excel và xem kết quả: (lưu ý dán với tùy chọn Value)

            5. Dữ liệu sau khi đầy đủ:

Hỗ trợ kỹ thuật: 0979979957

Scroll To Top