Home / THÔNG BÁO / [THÔNG BÁO] RÚT GỌN NỘI DUNG ÔN THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TTYT BÌNH ĐẠI NĂM 2019 (cập nhật 11h ngày 10/9)

[THÔNG BÁO] RÚT GỌN NỘI DUNG ÔN THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TTYT BÌNH ĐẠI NĂM 2019 (cập nhật 11h ngày 10/9)

Cập nhật rút gọn đề cương ôn thi xét tuyển viên chức năm 2019

Mọi  ý kiến đóng góp liên hệ: 02753851953

Ngày phát hành: 10/09/2019

Tải về: RÚT GON ĐỀ CƯƠNG (9h00 ngày 10/9)

Cập nhật giới hạn bệnh ngoại khoa: BENH NGOAI KHOA (MỚI)  (10h58 ngày 10/9)

Scroll To Top